ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตากได้ที่นี่

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

10.01.2566

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25.11.2565

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24.01.2566

07.04.2565

ประกาศจังหวัดตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ,้กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03