วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายนภัทร เตชะสิรภัทร อุตสาหกรรมจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางสาวกนกพร จันโทรสถ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ สอจ. เข้าร่วมพิธีฟังธรรมเทศนาและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายสมชัย กิจเจิรญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ซึ่งในพิธีประธานได้ถวายธูปเทียนแพ จุดเทียนส่องธรรม ประธานสงฆ์อาราธนาธรรม และแสดงธรรมกถา “อุภินนมัตถจรกถา” ถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม พร้อมทั้งถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง , ลงนามถวายพระพร และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 91 รูป...//
# สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก