วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายนภัทร เตชะสิรภัทร อุตสาหกรรมจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางสาวกนกพร จันโทรสถ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางนฤนาฎ กิติคำ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน และนางอำพรรณ บุญเหลือ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม (พานพุ่มทอง - พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร่วมขับร้องเพลงสดุดีแม่ไทย พร้อมถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายสมชัย กิจเจิรญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก....//
# สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก