วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนภัทร เตชะสิรภัทร อุตสาหกรรมจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางสาวเบญจมาภรณ์ แผ่นคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการเปิดนโยบายปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปฏิรูปหน่วยงาน MIND ใช้หัวใจและใจ ปั้นอุตสาหกรรมแบบยุคใหม่คู่ชุมชน โดยมีการทุบนโยบาย มาตรการ และกลไก มุ่งสู่ความสำเร็จ 4 มิติ คือ 1.ธุรกิจ 2. ชุมชน สังคม 3. สิ่งแวดล้อม 4. การกระจายรายได้

รับชมงานแถลงเปิดนโยบายปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดย ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ณ ห้อง เดอะ พอร์ทอล บอลรูม ชั้น 4 อาคาร พอร์ทอล (The portal) ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และทาง Facebook live กระทรวงอุตสาหกรรม