วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายนภัทร เตชะสิรภัทร อุตสาหกรรมจังหวัดตาก พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลในการตรวจราชการ โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบนโยบายการตรวจราชการของกระทรงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (MIND) ใช้ หัวและใจ ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน ตามแนวอุตสาหกรรมวิถีใหม่ มุ่งสู่ความสำเร็จ 4 มิติ 

ทั้งนี้นายวิษณุ ทับเที่ยง หน.ผตร.อก. ชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และนายเตมีย์ พันธุวงค์ราช ผอ.กตร.สปอ. ได้ชี้แจงประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมตอบข้อซักถาม ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก