คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตากได้ที่นี่

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

07.04.2565

ประกาศจังหวัดตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ,้กทรอนิกส์ (e-bidding)

17.02.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาดำเนินการโครงการแปรรูปสินค้าเกาตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02