คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตากได้ที่นี่

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

10.01.2566

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25.11.2565

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24.01.2566

07.04.2565

ประกาศจังหวัดตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ,้กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02